Hensikten med yrkesopplæring er å utstyre studentene med all relevant praktisk kunnskap og sosiale ferdigheter som er nødvendige for at de skal kunne ta på seg en produktiv rolle i økonomien, ved å trene for en…

Praktisk-pedagogisk utdanning PPU heltid

Hensikten med yrkesopplæring er å utstyre studentene med all relevant praktisk kunnskap og sosiale ferdigheter som er nødvendige for at de skal ta på seg en produktiv rolle i økonomien, ved å trene for en bestemt karriere eller handel. Yrkesopplæring regnes som en grunnleggende rettighet og har blitt vurdert av de viktigste internasjonale juridiske virkemidlene innen menneskerettigheter. Yrkesopplæring gir et instrument for å fremme arbeidstakeransettelse gjennom forbedring av menneskelig kapital og for produktivitetsforbedring og konkurranseevne på firmaets eller nasjonens nivå.

Yrkesopplæring blir så marginalisert i utviklingssektoren at det sjelden blir snakket om, og innenfor internasjonale og offentlige etater blir betydningen av disse ferdighetene bare gjenoppdaget. Yrkesopplæring bør omfatte et bredt spekter av aktiviteter, inkludert typer opplæring som vil bidra til å passe en person for sysselsetting, inkludert praktisk arbeidserfaring, og yrkesveiledning. Yrkesopplæring kan åpne opp nye prospekter og gi mulighet til å unnslippe arbeidsledighet, ved å tilby en sikker inntekt og muligheter for avansement. Yrkesopplæring fokuserer på praktiske anvendelser av ferdigheter, og er ikke opptatt av teori eller tradisjonelle faglige ferdigheter.

En fordel med nyutdannede ved yrkesskoler har over uformelt utdannede jobbsøkere at en uavhengig organisasjon sertifiserer at yrkesfaglige kandidater har de ferdighetene som trengs for å utføre et bestemt faglært yrke. Mange store samfunn har ofte separate offentlige skoler som elevene går på heltid som gir akademisk undervisning og yrkesopplæring til sine high school-elever. Disse skolene bruker ofte samarbeidsopplæringsprogrammet, der elevene jobber deltid i jobben de forbereder seg på. Tradisjonelt har ungdomsskoler og videregående skoler tilbudt yrkesfaglige kurs som hjemmeøkonomi, tre- og metallbutikk, og bilreparasjon, selv om skolene nylig har lagt mer vekt på akademikere for alle studenter på grunn av nye standarder basert på utdanningsreform. Mange skoler har skiftet vekt på sine programmer fra de tradisjonelle handler til datamaskiner og relaterte teknologier, mens andre skoler har flyttet bort fra yrkesopplæring helt.

Yrkesutdanning på Mauritius

Tekniske og yrkesinstitusjoner må ha kompetanse for å gi kvalifisert opplæring som tilfredsstiller både lærlinger og arbeidsgivere for å bidra til å utvikle økonomien. Tekniske skoler tilbyr teknologiorienterte gradsprogrammer på en rekke felt, inkludert informasjonsteknologi, dataprogrammering, nettverk og mye mer. Tekniske institutter tilbyr intensiv teknisk opplæring, men lærer mindre teori og generell utdanning enn junior- og samfunnshøyskoler.

Yrkesopplæring gir spesialiserte ferdigheter og kunnskap samtidig som sosiale og politiske holdninger og atferdsmønstre er avgjørende for vellykkede økonomiske aktiviteter. Yrkesopplæring er kan være en lanseringspute for en karriere som kan føre til at deltakerne blir mestere i sitt felt. Yrkesopplæring er et must og bør være obligatorisk da det gir eleven praktisk kunnskap om de teoretiske begrepene som læres i skolen. Yrkesopplæring bør betraktes som din stepping stone til suksess.